Benoemingsbesluit Beoordelingscommissie 2016

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie tot benoeming van de voorzitter en leden van de  Beoordelingscommissie, bedoeld in de Regeling Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.