Evaluatie LZA-LP, 2013

Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van de regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen. Het rapport schetst de situatie in de praktijk gebaseerd op onderzoek naar het functioneren, de effectiviteit en de neveneffecten van de huidige regeling.

Daartoe zijn deelonderzoeken verricht die zich richtten op het onderzoek van de relevante literatuur, juridisch onderzoek en ook empirisch onderzoek om de opvattingen van betrokken personen en organisaties en de opvattingen van gynaecologen en kinderartsen in beeld te brengen. Het rapport presenteert de resultaten van deze deelonderzoeken en formuleert duidelijke aanbevelingen voor de aanpassing van de huidige regeling.