Aanwijzing Staatscourant 2007 46

Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op Stverzoek en late zwangerschapsafbreking