Evaluatie Regeling Beoordelingscommissie LZA/LP - 2022

Het rapport met de evaluatie van de Regeling Beoordelingscommissie LZA/LP is gepubliceerd. Zie hieronder het volledige rapport.

Na de eerste evaluatie, uitgevoerd in 2013, is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd en is in 2016 een nieuwe regeling, de Regeling Beoordelingscommissie LZA/LP, in werking getreden, die echter in essentie sterk leek op de voorafgaande. Strikt genomen is dit de eerste evaluatie van een nieuwe regeling, maar er is een sterke continuïteit met de evaluatie van de voorafgaande regeling (klik hier om naar de evaluatie van de Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen te gaan).

De focus van dit onderzoek lag op het functioneren van de Regeling in de periode 2016-2021, op mogelijke neveneffecten, op toekomstbestendigheid, en op mogelijke verbeterpunten.

In de evaluatie worden 22 aanbevelingen gedaan, waarmee men hoopt dat als de Regeling zodanig wordt aangepast, zij beter zal functioneren en beter haar doelen zal bereiken, maar ook dat de Regeling meer toekomstbestendig zal zijn.