Informatie voor ouders

Op deze website vindt u alle informatie over late zwangerschapsafbreking (LZA), levensbeëindiging bij pasgeborenen (LP) en levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar (LK1-12). Speciaal voor u als ouders nog enige aanvullende informatie.

Toetsing en toestemming

Voor de toetsing van LZA, LP of LK1-12 is een speciale regeling. De arts moet de uitvoering van de LZA, LP of LK1-12 melden aan de beoordelingscommissie. De commissie kan een melding alleen goed beoordelen als alle gegevens compleet zijn. Daarom worden bij de melding (medische) persoonsgegevens aan de commissie verstrekt. De arts zal uw toestemming vragen om de noodzakelijke (medische) persoonsgegevens aan de commissie te verstrekken. De toestemming is een noodzakelijk onderdeel van de procedure.

Publicatie

Nadat de beoordelingscommissie de melding van LZA, LP of LK1-12 heeft onderzocht, geeft zij een oordeel. In het oordeel staat of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Het oordeel wordt aan de arts gezonden. Ook gaat het oordeel verplicht naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie. Daarna wordt het oordeel geanonimiseerd zodat het niet tot personen herleidbaar is. Het geanonimiseerde oordeel wordt op de website geplaatst. Dat doet de commissie omdat zij transparant wil zijn en artsen en ouders inzicht wil bieden in de oordelen van de commissie. Per jaar worden de geanonimiseerde oordelen samengevat opgenomen in het jaarverslag van de commissie.

Meer weten?

Meer informatie over levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar vindt u op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.