Levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar (LK1-12)

Aandachtspunten voorafgaand aan levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar.

Op basis van ervaringen in de praktijk volgt hieronder een lijst met aandachtspunten. Deze lijst pretendeert geen volledigheid, maar is bedoeld om u te helpen.

 • Beschrijf de medische toestand van het kind en motiveer waarom (verder) medisch handelen redelijkerwijs geen zin meer heeft.
 • Organiseer een multidisciplinair teamoverleg en beschrijf de overwegingen en de uitkomst.
 • Beschrijf het gesprek met de ouders over de diagnose en de prognose en of zij instemmen met de levensbeëindiging.
 • Vraag een second opinion door een onafhankelijk arts uit een universitair medisch centrum buiten de eigen regio.
 • Overweeg de eigen huisarts van de ouders en eventuele andere bij de casus betrokken hulpverleners uit het verwijzend ziekenhuis reeds voor de procedure te betrekken (niet verplicht, mogelijk wel relevante informatie).
 • Informeer voorafgaand uw afdelingshoofd (niet verplicht, wel raadzaam).
 • Leg de ouders uit waarom hen toestemming wordt gevraagd voor het delen van persoonsgegevens en relevante medische informatie. Verplicht onderdeel van de procedure is dat de informatie wordt gedeeld met de beoordelingscommissie en, zo nodig, met het OM en/of IGJ (zie procedure). Leg de toestemming vast in het medisch dossier. Ouders moeten expliciet toestemming geven, maar hoeven niet te tekenen en ook geen schriftelijke verklaring af te geven. Indien de ouders geen toestemming geven, kan niet tot levensbeëindiging worden overgegaan.
 • Stel de ouders ervan op de hoogte dat het oordeel van de beoordelingscommissie geanonimiseerd op de website wordt geplaatst. Ook wordt het geanonimiseerd oordeel opgenomen in het openbare jaarverslag van de beoordelingscommissie.
 • Overweeg een vóórmelding bij gemeentelijk lijkschouwer i.v.m. niet-natuurlijke dood.
 • Informeer na de levensbeëindiging de gemeentelijke lijkschouwer.
 • Meld als arts aan de beoordelingscommissie, dat is niet de taak van de lijkschouwer.
 • Vul het meldingsformulier volledig digitaal in en voeg alle relevante bijlagen toe. Denk hierbij aan alle verslagen die nodig zijn om de melding te onderbouwen (zie checklist bij het meldingsformulier). Omdat het om vertrouwelijke medische informatie gaat en het vaak om veel bijlagen gaat, is het vanwege de veiligheid van de gegevensbescherming en de omvang van de stukken niet mogelijk om digitaal in te dienen.
 • Zorg ervoor dat u duidelijk beschrijft waaruit het lijden van het kind en/of de ouders bestond.

Melding insturen per post naar de beoordelingscommissie LZA/LP&K t.a.v. secretaris LZA/LP&K. Postbus 80089, 3508 TB Utrecht.

Download aandachtspunten