Late zwangerschapsafbreking (LZA)

Aandachtspunten voorafgaand aan de late zwangerschapsafbreking.

De procedure inzake een LZA is van toepassing vanaf een amenorroeduur van 24 weken en 0 dagen.

Op basis van ervaringen in de praktijk volgt hieronder een lijst met aandachtspunten. Deze lijst pretendeert geen volledigheid, maar is bedoeld om u te helpen.

 • Leg het verzoek van de ouders vast in het medisch dossier.
 • Organiseer een multidisciplinair teamoverleg en leg de overwegingen omtrent de besluitvorming tot LZA en de uitkomst vast.
 • Vraag een second opinion door een onafhankelijk arts uit een universitair medisch centrum buiten de eigen regio.
 • Overweeg de huisarts van de patiënt/ haar eigen verloskundige/ gynaecoloog/ kinderarts/-neuroloog uit verwijzend ziekenhuis reeds vóór de procedure te betrekken (niet verplicht, mogelijk wel relevante informatie).
 • Informeer voorafgaand uw afdelingshoofd (niet verplicht, wel raadzaam).
 • Leg de ouders uit waarom hen toestemming wordt gevraagd voor het delen van persoonsgegevens en relevante medische informatie. Verplicht onderdeel van de procedure is dat de informatie wordt gedeeld met de beoordelingscommissie en, zo nodig, met het OM en/of IGJ (zie procedure). Leg de toestemming vast in het medisch dossier. Ouders moeten expliciet toestemming geven, maar hoeven niet te tekenen en ook geen schriftelijke verklaring af te geven. Indien de ouders geen toestemming geven, kan niet tot een late zwangerschapsafbreking worden overgegaan.
 • Stel de ouders ervan op de hoogte dat het oordeel van de beoordelingscommissie geanonimiseerd op de website wordt geplaatst. Ook wordt het geanonimiseerd oordeel opgenomen in het openbare jaarverslag van de beoordelingscommissie.
 • Overweeg een vóórmelding bij gemeentelijk lijkschouwer i.v.m. niet-natuurlijke dood.
 • Informeer na de afbreking de gemeentelijke lijkschouwer.
 • Meld als arts aan de beoordelingscommissie; dat is niet de taak van de lijkschouwer.
 • Vul het meldingsformulier volledig digitaal in en voeg alle relevante bijlagen toe. Denk hierbij aan alle verslagen die nodig zijn om de melding te onderbouwen (zie checklist bij het meldingsformulier). Omdat het om vertrouwelijke medische informatie gaat en het vaak om veel bijlagen gaat, is het vanwege de veiligheid van de gegevensbescherming en de omvang van de stukken niet mogelijk om digitaal in te dienen.
 • Zorg ervoor dat u duidelijk beschrijft waaruit het (actuele en/of te voorziene) lijden van het kind en/of de ouders bestond.

Melding insturen per post naar de beoordelingscommissie LZA/LP&K t.a.v. secretaris LZA/LP&K. Postbus 80089, 3508 TB Utrecht.

Download aandachtspunten