Checklist levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar

Download checklist

Bij het melden van een levensbeëindiging bij een kind van 1 tot 12 jaar moet het dossier bestaan uit een aantal documenten en is een aantal acties verplicht.

U dient de volgende acties te ondernemen:

  • na het overlijden van het kind bij de gemeentelijk lijkschouwer een melding doen i.v.m. niet-natuurlijke dood.
  • het meldingsformulier volledig digitaal invullen.


De volgende documenten moeten vervolgens naar de beoordelingscommissie worden gestuurd:

  • volledig digitaal ingevuld meldingsformulier, inclusief deze ingevulde checklist.
  • verslag(en) van multidisciplinair teamoverleg.
  • verslag second opinion door onafhankelijk arts uit universitair medisch centrum buiten de eigen regio.
  • documentatie uit medisch dossier bijvoegen, in ieder geval: genetisch onderzoek, overige relevante onderzoeksgegevens, beschikbare gespreksverslagen deelspecialisten (indien van toepassing), verslag/ aantekeningen waaruit blijkt dat de diagnose/ infauste prognose en de levensbeëindiging met de ouders zijn besproken en dat zij daarmee hebben ingestemd, gesprekverslag(en) medisch maatschappelijk werk/ psycholoog/ counselor, verslag uitwendige schouwing, nagekomen uitslagen (zoals obductieverslag of genetisch onderzoek) mogen later nagestuurd worden.
     

Het ondertekende meldingsformulier inclusief bijlagen kunt u opsturen naar:
Beoordelingscommissie LZA/LP&K
t.a.v. secretaris LZA/LP&K
Postbus 80089
3508 TB Utrecht