Levensbeëindiging pasgeborenen

Een behandeling gericht op de beëindiging van het leven van een pasgeborene (tot de leeftijd van één jaar) omdat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.