Het jaarverslag 2019 is uitgebracht

De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (hierna: commissie) heeft in 2019 drie meldingen van een late zwangerschapsafbreking ontvangen en beoordeeld. Er waren geen meldingen van een levensbeëindiging bij een pasgeborene. In alle gevallen is de commissie tot het oordeel gekomen dat de betrokken artsen hebben gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.

Het aantal meldingen is duidelijk minder dan in 2018, maar in lijn met de jaren 2017 en 2016. Dat staat in het gepubliceerde jaarverslag 2019. Eén melding werd beoordeeld als categorie 1 en twee meldingen behoorden tot categorie 2.

Vooruitblik evaluatie

De commissie toetst de ontvangen meldingen conform de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen die sinds februari 2016 in werking is getreden (hierna: de Regeling). In het jaarverslag licht de commissie de Regeling, haar visie en de ontvangen meldingen toe. Dit jaarverslag blikt alvast vooruit op de evaluatie van de Regeling in 2020.

Indien u het jaarverslag 2019 graag wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar lzalp@toetscie.nl