Digitalisering toekomstige jaarverslagen

Vanaf jaargang 2021 zullen de LZA/LP jaarverslagen uitsluitend digitaal worden verzonden. Het is dan niet meer mogelijk om een papieren exemplaar te ontvangen.

Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen? U kunt dit doorgeven door een e-mail te sturen naar: lzalp@toetscie.nl.