Evaluatie Regeling beoordelingscommissie LZA/LP

De Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen, kortweg de Regeling LZA/LP, is geëvalueerd. In 2016 is de nieuwe regeling LZA/LP in werking getreden. De focus van de evaluatie lag op het functioneren van deze regeling in de afgelopen vier jaar, op mogelijke neveneffecten, op toekomstbestendigheid, en op mogelijke verbeterpunten.

Hierbij de link naar het gehele rapport.