Het jaarverslag 2021 is uitgebracht

Zeven meldingen late zwangerschapsafbreking, geen melding levensbeëindiging bij een pasgeborene in 2021

16 januari 2023

De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (hierna: commissie) heeft in 2021 zeven meldingen van een late zwangerschapsafbreking ontvangen en beoordeeld. Er waren geen meldingen van een levensbeëindiging bij een pasgeborene. Met het plaatsen van samenvattingen van de oordelen hoopt de commissie dat artsen nog beter bekend raken met de criteria die zijn vastgelegd in de Regeling.

De commissie heeft in 2021 enkele meldingen meer ontvangen dan het jaar ervoor. Hoewel over de betekenis van de toename geen zekere uitspraken gedaan kunnen worden, hoopt de commissie dat dit betekent dat artsen toenemend vertrouwen hebben in de commissie en bekend zijn met de criteria zoals die zijn vastgelegd in de Regeling.

Daarbij helpt het om samenvattingen van de oordelen op de website te publiceren en informatie over de procedure die gevolgd wordt aan te bieden. Artsen die staan voor de vraag of een late zwangerschapsafbreking in een concreet geval mogelijk is, kunnen aan de hand van die oordelen op de website nagaan of er casus zijn waarin eerder op vergelijkbare gronden een late zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging bij een pasgeborene heeft plaatsgevonden en hoe deze door de commissie zijn beoordeeld.

Eén melding behoorde tot categorie 1, de overige zes meldingen tot categorie 2. In alle gevallen is de commissie tot het oordeel gekomen dat de betrokken artsen hebben gehandeld overeenkomstig de geldende zorgvuldigheidseisen.

Mogelijke uitbreiding regeling beoordeling zorgvuldigheid levensbeëindiging kinderen 1 tot 12 jaar
De commissie heeft dit verslagjaar meerdere gesprekken gevoerd met medewerkers van het ministerie van VWS over de mogelijke uitbreiding van de Regeling beoordelingscommissie LZA/LP met de uitbreiding van de taken met de beoordeling van de zorgvuldigheid van levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar. De commissie heeft desgevraagd aangegeven positief te staan tegenover een dergelijke uitbreiding van haar taakomschrijving.

Meer informatie op onze website: www.lzalp.nl Indien u het jaarverslag 2021 graag in PDF-vorm wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar lzalp@toetscie.nl