Over ons

De ministers van VWS en J&V hebben een Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar ingesteld. De commissie toetst achteraf of een melding conform de criteria is verlopen.

De commissie bestaat uit vier artsen, één jurist en één ethicus. De leden hebben ieder een plaatsvervanger. Een secretaris ondersteunt de commissie.

Leden

Mw. mr. G.M. van Dijk strafrechtjurist voorzitter
Mw. dr. I. Cuppen kinderneuroloog lid arts
Dhr. dr. R.C.J. de Jonge kinderarts, intensivist lid arts
Mw. prof. dr. M.C. Haak gynaecoloog-perinatoloog lid arts
Mw. dr. E. van Leeuwen gynaecoloog-perinatoloog lid arts
Mw. dr. G.J.M.W. van Thiel medisch-ethicus lid ethicus

Plaatsvervangende leden

Dhr. mr.  R. van Eenennaam strafrechtjurist plv. voorzitter
Dhr. dr. J. Nicolai kinderneuroloog plv. lid arts
Dhr. prof. dr. A.H.L.C. van Kaam neonatoloog plv. lid arts
Dhr. dr. S. Galjaard gynaecoloog-perinatoloog plv. lid arts
Mw. dr. E. Sikkel gynaecoloog-perinatoloog plv. lid arts
Mw. dr. M.A. Brouwer medisch-ethicus plv. lid ethicus